Schauspieler Heinz Klevenow

Rollen:
Love Letters - Andrew Makepeace Ladd III
Nibelungen: Mord - Volker
Nibelungen: Rache - Markgraf Rüdiger
Der nackte Wahnsinn - *Selsdon Mowbray / Einbrecher
nächste Aufführungen:
24.03.2018: Der nackte Wahnsinn - *Selsdon Mowbray / Einbrecher
31.03.2018: Der nackte Wahnsinn - *Selsdon Mowbray / Einbrecher
01.04.2018: Der nackte Wahnsinn - *Selsdon Mowbray / Einbrecher
06.04.2018: Der nackte Wahnsinn - *Selsdon Mowbray / Einbrecher